Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci akce 

"Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice"

cov kal

 

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

sdh2021

 

Projekt obnovy se uskutečňuje za finanční
podpory Olomouckého kraje

sv jan

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

--------------------------------

 Olomoucký kraj
finančně přispěl na pořízení

Automatického Externího Defibrilátoru
včetně příslušenství.

 aed

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

hadice

eu zp


Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"koupaliste


Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu"Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

 částkou 500 000,-Kč

chudobinec

 


Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.


hasici2017

Logo kraje na web

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

 

Návrh stáhnout dokument
Odůvodnění stáhnout dokument
Základní členění stáhnout dokument
Hlavní výkres stáhnout dokument
Koncepce dopravy stáhnout dokument
Koncepce technické infrastruktury stáhnout dokument
Veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace stáhnout dokument
Koor. zastavěného území stáhnout dokument
Předpokládané zábory půdního fondu stáhnout dokument
Koordinační výkres stáhnout dokument
Výkres širších vztahů stáhnout dokument

uzemni plan nahled

 

Územní studie Otaslavice_Lokalita BI 65_technická zpráva

Územní studie Otaslavice_Lokalita BI 65_situace

 

eu-regrozv

 

iop

 

mmr-logo