Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci akce 

"Kalová koncovka pro ČOV Otaslavice"

cov kal

 

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

sdh2021

 

Projekt obnovy se uskutečňuje za finanční
podpory Olomouckého kraje

sv jan

oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

--------------------------------

 Olomoucký kraj
finančně přispěl na pořízení

Automatického Externího Defibrilátoru
včetně příslušenství.

 aed

Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice

hadice

eu zp


Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"koupaliste


Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu"Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

 částkou 500 000,-Kč

chudobinec

 


Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.


hasici2017

Logo kraje na web

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

 Poplatek za spotřebovanou vodu a nájem z vodoměru se platí v obci Otaslavice 2 x ročně - v dubnu a v říjnu. Cena za 1 m3 je  od 1.4.2021 28,00 Kč/m3 vč. DPHnájem z vodoměru 200 Kč/rok.

   

Poplatky v roce 2022:

Občan: TKO   650,00 Kč, stočné 1152,00  Kč,  za psa 200,00

Chataři: TKO  650,00 Kč (pokud jsou napojeni na ČOV + stočné 1120,00 Kč)

Chalupáři: TKO 650,00,  stočné 1120,00 Kč

Poplatky je možno zaplatit v hotovosti nebo kartou na pokladně obecního úřadu nebo formou převodu na účet 2423701/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo nemovitosti nebo parcely. TKO je třeba zaplatit nejpozději do 31.03., stočné do 30.06.

Cena za stočné: 32,00 Kč/ 1 m3 včetně DPH.