Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice
hadice

eu zp


Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"koupaliste


Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu"Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

 částkou 500 000,-Kč

chudobinec

 


Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.


hasici2017


Projekt obnovy sochy Panny Marie v Otaslavicích se  uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje. 


socha marie


Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 30 000,-Kč na Oslavy 130 let založení SDH Otaslavice, konané 19.6.2016 v Otaslavicích.


Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby "Otaslavice-splašková kanalizace v části obce Aleje"Logo kraje na web

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

CEDULE DOTACE TRVNKY

Projekt

MODERNIZACE ZŠ A MŠ OTASLAVICE

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006017

je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu budou rekonstruovány školní dílny včetně šaten, budou vybaveny čtyři odborné učebny využívané k výuce předmětů tematicky

spadajících do klíčových kompetencí IROP, zároveň dojde k úpravám zajišťujícím bezbariérovost ZŠ.