Olomoucký kraj finančně přispěl na vybavení JSDH Otaslavice
hadice

eu zp


Olomoucký kraj finančně přispěl na  stavbu "Přírodní koupací biotop Otaslavice"koupaliste


Olomoucký kraj finančně přispěl na stavbu"Rekonstrukce komunikace pod  bytovkou Otaslavice -2"

 částkou 500 000,-Kč

chudobinec

 


Olomoucký kraj finančně podpořil JSDH Otaslavice vybavením proti  bodavému hmyzu.


hasici2017


Projekt obnovy sochy Panny Marie v Otaslavicích se  uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje. 


socha marie


Olomoucký kraj finančně přispěl částkou 30 000,-Kč na Oslavy 130 let založení SDH Otaslavice, konané 19.6.2016 v Otaslavicích.


Olomoucký kraj finančně přispěl na realizaci stavby "Otaslavice-splašková kanalizace v části obce Aleje"Logo kraje na web

Profil zadavatele :

Identifikátor profilu zadavatele: 360164

www.stavebnionline.cz

 

 

 

 

Vítejte na stránkách obce Otaslavice

  

      Ve tvárné krajině, kde hanácké roviny přecházejí do kopců a lesů Drahanské vysočiny, 12 km jižně od Prostějova, najdete na mírných svazích a v údolí potoka obec Otaslavice. Okolí bylo osídleno již v dávnověku, jak dosvědčují četná paleolitická naleziště, zbytky kultury lužické, únětické atd. Původně zde stály dva hrady, zachovala se pouze polovina strážní věže horního hradu s erbem rodu Žalkovských, která jako nepřehlédnutelné torzo tvoří již od 15. století dominantu obce.


První historicky doložená zmínka o vsi je z r. 1278, i když tvrz a osídlení vzniklo patrně někdy po vítězství olomouckého knížete Oty nad polským vojskem r. 1107(„Ota-sláva“). Pak se zde střídaly rody Otaslavických, Boskovských, Žalkovských, Kunštátských, Schrattenbachů atd.Pozornost upoutají také další kulturní památky jako pseudogotický kostel sv.Archanděla Michaela,kryté barokní schodiště ke kostelu zv.Pavláčka a starobylá renesanční fara.


Mezi slavné rodáky patří Josef František, plukovník inmemoriam, jeden z nejlepších stíhačů 2. světové války, který padl v letecké bitvě o Velkou Británii(1940). Jeho jménem se nazývá také místní základní škola. Odvážné činy Josefa Františka připomíná i památník, který je umístěn před jeho rodným domem v místní části zvané „Kout“.

letecky01
Nabízí se zde řada turistických vycházek, např. k Obrově noze, v chráněné krajinné oblasti, kde nejvyšším bodem je kóta „U chaloupky“ 413 m n.m. se zajímavými skalními útvary,dále krásnými lukami podél břehu potoka na Drahansko, jižněji pak k Vyškovu nebo severně na Plumlov. V obci pracuje řada řemeslných firem, truhlářské dílny, pila, palírna kvašeného ovoce, známé zahradnictví a šicí dílna...Hody (pouť) se konají na sv. Michala, obvykle první říjnovou neděli. Obnovují se některé lidové tradice, jako je činnost ochotnického spolku Divotadlo, adventní setkávání občanů na návsi nebo pálení čarodějnic.


Autobusová doprava je zajišťována ve směru Prostějov, Nezamyslice,Brno.. Po roce 1989 byly dobudovány inženýrské sítě včetně splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. Mezi aktivní spolky patří TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké sdružení.


V rámci Mikroregionu Předina byl realizován projekt naučné stezky Předinou za poznáním. Cyklistům je určeno 15 zastavení , která seznamují s historií, přírodními zajímavostmi a památkami jednotlivých obcí. Ke zvýšení atraktivity obce nepřispívá jenom cykloturistika, ale také krásná příroda se souvislým pásem především jehličnatého lesa, roztroušené hájky z náletových dřevin a dva malebné rybníky.


Rozloha:

1383 ha katastrální území Otaslavice

 

Počet obyvatel: 1285
Počet domů: 562